Helsingborgs Kvinnojour

Meny Lämna sidan

Stöd utsatta kvinnor och barn genom att bli medlem

Bankgiro 5364 – 2153
Avgiften är 400:-/år
Studerande upp till 26 år & pensionärer: 200:-/år

OBS: Glöm ej att skriva vem avgiften gäller för.