Helsingborgs Kvinnojour

Meny

Helsingborgs Kvinnojour

Alla kvinnor är unika och så även deras problem. Därför erbjuder vi individuell kostnadsfri hjälp till varje kvinna. På Helsingborgs kvinnojour kan kvinnor och tjejer få hjälp i form av professionella stödjande och konsultativa samtal via vår mail, telefonjour samt i våra samtalslokaler. Vi erbjuder även ett skyddat boende.

Vilka är vi?

Vi har hjälpt kvinnor sedan 1981 och är en religiöst och partipolitisk obunden förening med en styrelse som bestämmer verksamhetsinriktning. Vi arbetar efter Unizons värdegrund och policy. Förutom våra anställda finns även flertalet stödmedlemmar. Vi finansieras av kommunala bidrag, utvecklingsbidrag från Länsstyrelsen och av donationer från privatpersoner och nätverk.

Idag är vi 6 anställda som ansvarar för det skyddade boendet, barnsamtal enligt Trappanmodellen, stödsamtal för kvinnor, administration samt utåtriktad information. Vi verkar för ett jämställt samhälle där vår ledande målsättning är att ge stöd till kvinnor och tjejer som utsätts för olika former av förtryck såsom misshandel, våldtäkt, incest, sexuella trakasserier eller hot om våld. Vi har feminismen som utgångspunkt för vårt arbete, eftersom vi lever i en könsordning där mannen är normen i samhället på alla nivåer. Vi försöker genom opinionsbildande verksamhet förändra samhällets attityder och grundläggande värderingar kring kön och sexualiserat våld.

Hur mår du?

Stämmer något ovan på dig? Kontakta oss.

Vad vi erbjuder

Helsingborgs Kvinnojour består av tre delar: stöd och rådgivningsinsatser till kvinnor och barn utsatta för mäns våld, tillhandahålla skyddat boende för kvinnor och barn utsatta för mäns våld samt att sprida information och påverka samhället för att undvika att fler kvinnor och barn utsätts för mäns våld.

Om du vill kan vi följa med till läkare och advokat och vi kan stödja dej i din kontakt med myndigheter och vid eventuell polisanmälan. Om du och dina barn behöver flytta kan vi erbjuda ett kollektivt skyddat boende åt er, under en begränsad tid och till en viss kostnad.

Känner du någon som blivit utsatt för hot, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld? Ring oss för att få råd om hur du kan hjälpa.